Hệ thống vi thao tác
Kết hợp các thao tác dễ dàng với độ chính xác rất cao cho những công việc vi thao tác khác nhau
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Kết hợp các thao tác dễ dàng với độ chính xác rất cao cho những công việc vi thao tác khác nhau


Nikon và Narishige phát triển hệ thống vi thao tác nhỏ gọn với độ chính xác cao đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường IVF/ICSI. Bất cứ ứng dụng nào- IVF, ICSI, điện sinh lý hoặc công nghệ sinh học- Hệ thống vi thao tác NT88-V3 và các thiết bị vi thao tác chất lượng cao khác của Nikon đều đáp ứng

Ứng dụng: Phôi học/ Thụ tinh trong ống nghiệm