Bộ làm mát tuần hoàn F-3xx
3 Model: F-305, F-308, F-314
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Chiller làm mát tuần hoàn

Model: F-305 (Hỗ trợ làm mát cho 1 hệ R-300)
- Khoảng nhiệt độ làm mát: -10°C đến +25°C
- Công suất  làm mát tại15°C: 5500 W 

Model: F-308 (Hỗ trợ làm mát cho 2 hệ R-300 đồng thời)

- Khoảng nhiệt độ làm mát: -10°C đến +25°C
- Công suất  làm mát tại15°C: 900 W

Model: F-314 (Hỗ trợ làm mát cho 2 hệ cô quay 20 lít R-220Pro)
- Khoảng nhiệt độ làm mát: -10°C đến +25°C
- Công suất  làm mát tại15°C: 1400 W
 

 

 

F-305

F-308

F-314

Khoảng nhiệt độ làm mát

 -10°C đến +25°C

 -10°C đến +25°C

 -10°C đến +25°C

Công suất làm mát

 

 

 

Tại 15°C

550 W

900 W

1400

Tại 10°C

440 W

730 W

1150

Tại 0°C

250 W

450 W

720

Tại -10°C

80 W

180 W

350

Công suất tiêu thị

800 W

1100 W

1500 W

Hiển thị nhiệt độ

độ phân giải 0,1°C

độ phân giải 0,1°C

độ phân giải 0,1°C

Độ chính xác điều chỉnh nhiệt độ

 +/- 1°C

 +/- 1°C

 +/- 1°C

Chất làm mát

R 134a (320 g)

R 134a (380 g)

R 134a (640 g)

Thể tích bể

3 L

4,5 L

6,5 L

Đầu nối ống

0.6 mm

8 + 9,5 mm

9,5 và 13,5 mm

Áp suất bơm

0,6 bar

0,6 bar

1 bar

Tốc độ bơm

2.5 L/phút

3 L/phút

11 L/phút

Nguồn điện

230 VAC ± 10 %, 50 Hz

230 VAC ± 10 %, 50 Hz

230 VAC ± 10 %, 50 Hz

Kích thước

280 x 500 x 400 mm

400 x 580 x 500 mm

400 x 660 x 500 mm