Máy đo điểm nóng chảy tự động M-565
Máy đo điểm chảy M-565 được thiết kế xác định điểm nóng chảy hoặc điểm sôi tự động, kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp. Bao gồm màn hình màu quan sát chuyển pha, được trang bị video camera và chức năng xem lại video cho phép rà soát lại quá trình xác định điểm chảy và điểm sôi
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Tính năng

 - Hiệu chuẩn an toàn với quy trình xác định và lưu trữ tự động các kết quả hiệu chuẩn

 - Xác định tự động điểm nóng chảy, điểm sôi

 - Khả năng lặp lại được tối ưu hóa với việc nhồi đồng nhất của mao quản bằng Bộ nạp mẫu M-569

 - Kiểm soát hầu hết các loại mẫu bằng đo điểm sôi, điểm chảy và điểm chảy trượt

 - Kiểm tra lại các mẫu khó bằng cách so sánh phép đo thủ công và đo tự động

 - Quan sát và xem lại sự chuyển pha sử dụng màn hình màu và thu video

 - Phần mềm máy tính tùy chọn để quản lý dễ dàng phương pháp và kết quả

 - Phù hợp với các phương pháp dược điển: châu Âu, USP, Nhật

 - Tuân thủ IQ/OQ toàn diện bao gồm các hợp chất chuẩn và kiểm tra đã được chứng nhận cho phòng thí nghiệm GLP/GMP

 Thông số kỹ thuật

 - Số vị trí mao quản nóng chảy: 03

 - Số vị trí mao quản sôi: 01

 - Kính lúp chính xác: 01

 - Độ hội tụ của thấu kính: 2,5x

 - Màn hình: màu, TFT, 320 x 240, 3.5’’

 - Khoảng nhiệt độ xác định: +10oC đến 400 oC

 - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 oC

 -  Độ chính xác của nhiệt độ lò tại 0,5 oC/phút: ±0,2 oC

 - Độ lặp lại điểm nóng chảy tại 0,5 oC/phút: ±0,1 oC

 - Độ chính xác nhiệt độ sôi tại 1,0 oC đến 400 oC: ±0,5 oC

 - Gradient nhiệt độ, oC/phút: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20

 - Thời gian gia nhiệt (50 oC-350 oC) tại 25 oC: khoảng 4 phút

 - Thời gian làm mát (350 oC-50 oC) tại 25 oC: khoảng 13 phút

 - Nguồn điện: 100-240 (±10%), 50-60Hz

 -  Công suất tiêu thụ: 150W

 - Số phương pháp lưu trữ điểm chảy: 50

 - Số phương pháp lưu trữ điểm sôi: 50

 - Phù hợp với phương pháp dược điển: PH.EUR. 6.1.2.2.60, USP XXI 741 và JP

 - Giao diện: 1x PS/2, 1x RS232, 1x USB

 + Mức độ bảo vệ: IP20

 + Độ ô nhiễm: 2

 - Kích thước (W x H x D): 190 x 200 x 370 mm

 - Khối lượng: 4,5 kg

Cung cấp bao gồm:

 - 01 Bộ hiệu chuẩn M-565

 - 100 Tube điểm chảy

 - 10 Tube điểm sôi

 - 10 Mao quản sôi

 - 01 Gía giữ mẫu

 - 01 Bộ làm sạch

 - 01 Màn hình điểm chảy CD Demo

 - 01 Nắp bảo vệ

 - 01 cáp nối USB 2m