Cell đo bên ngoài đo tỷ trọng ở nhiệt độ cao & áp suất cao DMA HPM
Cell đo bên ngoài DMA HPM đo tỷ trọng ở áp suất mẫu lên tới 1400 bar và nhiệt độ từ -10 đến 200°C. Kết nối với bộ điều khiển và hiển thị mPDS 5 để điều khiển DMA HPM và đọc dữ liệu đo. Để điều chỉnh nhiệt DMA HPM, sử dụng buồng khí hậu, buồng sấy hoặc bể gia nhiệt hoặc làm mát.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật
  • Đo an toàn ở áp suất cao và nhiệt độ cao

-                  -         Đo không rắc rối ở nhiệt độ cao và/ hoặc áp suất cao

-                  -       Chỉ cần 2 ml mẫu

-                  -       Bộ điều khiển, hiển thị mPDS 5 có thể đặt cách DMA HPM lên đến 100 m

-                 -         Lý tưởng cho phân tích PVT và các thí nghiệm thu hồi dầu tăng cường (EOR)

  • Bộ nhớ cho 999 điều chỉnh

-          Lưu trữ tới 999 điều chỉnh trong mPDS 5

-          Dễ dàng chọn giữa điều chỉnh một điểm hoặc điều chỉnh phạm vi rộng

-          Sử dụng điều chỉnh phạm vi rộng để đo tỷ trọng mẫu trong phạm vi nhiệt độ và áp suất rộng