Máy đo tỷ trọng các mẫu dầu mỏ nặng DMA 4200 M
DMA 4200 M là máy đo tỷ trọng cho các điều kiện đặc biệt. Máy đo tỷ trọng ở nhiệt độ từ -10°C đến 200°C và áp suất tăng lên đến 500 bar.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Phương pháp kích thích xung được sử dụng, DMA 4200 M mang lại kết quả tỷ trọng ổn định nhất dựa trên kiến thức toàn diện về các đặc điểm dao động.

Phát hiện bọt khí tự động FillingCheck™, làm cho DMA 4200 M tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM D4052 và ASTM D5002.

Ảnh hưởng độ nhớt được loại bỏ bằng cách hiệu chỉnh độ nhớt mới, nhanh, đảm bảo kết quả tỷ trọng với độ chính xác lên tới 0,0002 g/cm3.

Tính năng Temperfect™ mới của DMA 4200 M cho phép đo tỷ trọng ngay lập tức ở bất kỳ nhiệt độ nào từ 0°C đến 150°C ở áp suất môi trường.

DMA 4200 M cải thiện, tăng tốc và đơn giản hóa việc đo tỷ trọng của các mẫu dầu nặng.