Multicube 48 – Đáp ứng nhu cầu phá mẫu hở thông thường
Multicube 48 là một khối gia nhiệt nóng để phân hủy axit mạnh mẽ các mẫu trong phòng thí nghiệm. Làm bay hơi và làm giàu mẫu cũng như các ứng dụng khác đòi hỏi nhiệt độ cao khác. Thiết kế nổi bật cho phép độ đồng nhất nhiệt độ cao là ± 1 ° C trên toàn bộ khối để đảm bảo chất lượng tiêu hóa giống nhau cho tất cả các mẫu. Các lọ phá mẫu dùng một lần có độ tinh khiết cao, chi phí thấp, có nồng độ kim loại nền thấp nhất để loại bỏ nguy cơ ô nhiễm từ bên ngoài đến mẫu của bạn.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật