Multiwave 7000 – Phá mẫu tốt nhất có thể
Multiwave 7000 với Khoang phá mẫu nén áp suất (PDC) cung cấp quy trình phân hủy mẫu axit hợp lý chưa từng có cho tất cả các loại mẫu từ các ứng dụng thông thường đến các mẫu cần phương pháp xử lý mẫu cao cấp – tất cả cả trong cùng một phương pháp. Multiwave 7000 có thể phân hủy axit lượng mẫu cao (≥3 g) và lượng mẫu thấp (≤ 0,1 g) cũng như thể tích cao (≥50 mL) và thể tích mẫu thấp (≤100 µl) trong các lọ thủy tinh (dùng một lần), ống thạch anh hoặc bình PTFE có nắp đậy.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật