Hội thảo trực tuyến Giải pháp của SCIEX trong phân tích BABE  (03/06/2020)

 Hãng thiết bị SCIEX tổ chức buổi giới thiệu trực tuyến (Webinar) với những nội dung thảo luận về phân tích sinh khả dụng (BA) và tương đương sinh học (BE) trong lĩnh vực dược phẩm. SCIEX sẽ giới thiệu bộ giải pháp toàn diện trong phân tích BABE về thiết bị cũng như phần mềm giúp đơn giản hóa quy trình phân tích.

·        Chủ đề chính của Hội thảo:

             + Tại sao cần nghiên cứu BABE?

             + Tại sao chúng ta cần LCMSMS để phân tích BABE?

             + Lợi ích chính của các sản phẩm SCIEX trong phân tích BABE: Nguồn ion hóa Turbo V, Công nghệ QTRAP, Công nghệ SelexION®, phần mềm SCIEXOS-MQ

·        Thời gian: 9:00 -10:00 giờ Việt Nam ngày 25/06/2020

·        Speaker: Ms. Tai Siew Hoon - Chuyên gia ứng dụng cao cấp và phát triển thị trường ASEAN

·        Hình thức: Webinar trực tuyến

Link đăng ký tham gia: https://netadds.zoom.us/webinar/register/WN_m34YX2FRSxG5vujAd70a8w

Gửi qua mail Bản in
Các bài viết khác......................................................