Lễ Tổng kết năm 2013 của SISC Việt Nam.  (05/05/2014)
Một số hình ảnh của Lễ Tổng kết năm 2013 của Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam tại Toà nhà SISC và lễ trao giải thưởng cho các cá nhân - tập thể tiên tiến, xuất sắc.

Ông Nguyễn Minh Châu - Giám đốc Công ty CP Thiết bị SISC Việt Nam lên khai mạc Lễ Tổng kết.

Ông Nguyễn Trọng Hải - Phụ trách kinh doanh báo cáo chiến lược marketing năm 2014.

Ông Lê Ngọc Anh - Phụ trách nhóm Sinh - Y báo cáo tình hình kinh doanh của nhóm trong năm 2013.

Anh Nguyễn Huy Chung - Phụ trách hãng Leica( Miền Bắc).

 Ông Văn Trung - Phụ trách hãng Control.

Bà Phạm Mỹ Bình - Phó Giám đốc Tài chính.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị SISC Group.

 

Ban lãnh đạo trao giải cho các nhân viên đạt danh hiệu tiên tiến năm 2013.

Các cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc năm 2013.

Chúc mừng Phòng Kỹ thuật - Tập thể xuất sắc năm 2013.

Tập thể Lãnh đạo - cán bộ - nhân viên SISC Việt nam.

Nguồn: SISC

Gửi qua mail Bản in
Các bài viết khác......................................................