BỘ DỤNG CỤ XUYÊN ĐỘNG (DCP) CẦM TAY
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 

Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 4094

  • Thí nghiệm với đất có độ cứng trung bình, đến độ sâu 8-12m.
  • Sử dụng các mũi côn 90o diện tích 500 và 1000mm2
  • Khối lượng búa                       : 10kg
  • Độ cao rơi tự do của búa       : 50cm
  • Bộ hoàn chỉnh các dụng cụ cần thiết, được xếp trong thùng gỗ
  • Khối lượng toàn bộ                 : 71kg.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Công ty