BỘ DỤNG CỤ ĐO ĐỘ ẨM NHANH
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 

Đáp ứng tiêu chuẩn: BS 6576

  • Sử dụng phương pháp Calcium Carbide để đo hàm lượng ẩm mẫu đất
  • Lượng mẫu                             : từ 3 đến 100g
  • Thang đo                                 : 0 – 12%

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Công ty