Phân tích nhiệt cơ động lực (DMTA)
Hệ thống DMTA gồm có một máy đo lưu biến kết hợp với thiết bị kiểm soát nhiệt độ đối lưu CTD 450 và CTD 600 và một lượng lớn các thiết bị như các đồ gá hình chữ nhật và hình tròn rắn, các đồ gá dạng sợi và màng hoặc các hệ thống phẳng song song.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Bất cứ khi nào các yêu cầu của người sử dụng là và sẽ là trong tương lai, thì hệ thống DMTA từ Anton Paar là hiệu quả và thuận lợi phù hợp với các yêu cầu đó. Phần mềm linh hoạt và các tính năng đã được đăng ký cho việc lắp đặt thuận lợi và sử dụng sự chính xác. Sử dụng hệ thống để phân tích các dung dịch, các chất chảy, các thanh đặc, đất hoặc nhựa epoxy phản ứng.

Dải rộng các thiết bị điều khiển nhiệt độ đối lưu CTD (từ –150 °C tới 600 °C) cho phép thực hiện DMTA trên các vật liệu từ trạng thái như thủy tinh tới trạng thái nóng chảy. Do đó, sự giãn lở và nhiệt độ chuyển trạng thái của vật liệu được xác định chính xác. Một số lượng lớn các khuôn mẫu làm việc liên quan tới DMTA có sẵn, gồm cả các phân tích để xác định các điểm chuyển trạng thái, các đường dốc và hơn thế.

 

Mô tả tính chất vật liệu

·             Đo các chất rắn ở dạng xoắn và giãn lở

·             Xác định nhiệt độ chuyển trạng thái thủy tinh, điểm chảy và các nhiệt độ chuyển trạng thái khác

·             Đo sự phục hồi

·             Nghiên cứu các tính chất của vật liệu như là một chức năng của nhiệt độ với độ nhạy cao hơn DSC

·             Phân tích đa bước sóng để đo sự phụ thuộc tần số của các quá trình chuyển trạng thái

Các công cụ

·             Hệ thống gia nhiệt đối lưu CTD 450 CTD 600 với độ chính xác và ổn định nhiệt độ tuyệt với từ -150 ºC đến +450 ºC (+600 ºC)

·             Các cơ cấu thanh xoắn rắn cung cấp mẫu với đoạn hình tròn hoặc hình chữ nhật dài tới 50 mm

·             Độ dày của mẫu cho các mẫu hình chứ nhật: 0.25 tới 12 mm
Đường kính của mẫu cho các mẫu hình tròn: 0.5 tới 7 mm

·             Đo sức căng/ứng suất với Cơ Cấu Giãn Thông Dụng (Universal Extensional Fixture (UXF)) cho các màng mỏng và các sợi với hệ thống QuickSnap dễ dàng nạp mẫu

·             Theo dõi mẫu, cung như chụp hình hoặc quay video trong suốt quá trình đo bằng Camera Digital Eye và CTD 450

·             Khả năng đa bước song

·             Ghi và trình diễn tất cả các dữ liệu về giãn lở và xoắn bằng phần mềm

·             Dải rộng các khuôn làm việc gồm các phân tích để xá định các điểm chuyển trạng thái, các đường dốc, vv..