Hệ thống phân tích chất lượng củ cải đường: Betalyzer
Betalyser là một hệ thống phòng thí nghiệm máy hóa để phân tích và kiểm soát chất lượng củ cải đường theo các phương pháp chính thức ICUMSA. Nồng độ đường được đánh giá bởi đo độ phân cực không chứng minh rõ sản lượng đường, từ khi các thành phần củ cải hình thành các molat thì Kali, Natri và Nitor một amino phải được quan tâm. Các nhà máy đường có thể sử dụng Betalyzer và một hệ thống tiền thưởng trong phân tích tiền thưởng của họ để cải thiện chất lượng củ cải đường đã phân phối và từ đó nâng cao doanh thu về kinh tế trong vài năm
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 

Phân tích và kiểm soát chất lượng của củ cải đường
- Nồng độ đường (sự phân cực, °Z)
- Kali (K)
- Natri (Na)
- α-amino nitơ (α-N)
- Phù hợp với các mẫu được làm trong bằng chì hoặc bằng nhôm
Tính toán kết quả liên quan đến chất lượng như:
- Nồng độ đường
- Độ chảy của đường
- Độ đậm đường, độ molat
- Tính kiềm
Beetlab – chương trình hoạt động cho Betalyser
- Cho phép lựa chọn 4 phương pháp khác nhau để phân tích chất lượng của củ cải đường:
- Công thức Braunschweig mới
- Bằng phương pháp Reinefeld & Winner
- Phương pháp riêng của người sử dụng