Máy đo màu phản xạ: Sucroflex
Máy so màu phản xạ Sucroflex được sử dụng để phân loại màu sắc của đường trắng bằng yếu tố bắt mắt nhất của đường là màu sắc của nó, nó có thể thay đổi từ trắng lấp lánh đến sắc thái hơi vàng nâu. ICUMSA, Ủy Ban Quốc Tế về Các Phương Pháp Phân Tích Đường Đồng Nhất, đã định nghĩa một loại thông số màu để phân loại màu sắc các đường trắng. Nó phủ một dải từ 0 đến 6, nhờ đó 0 tương ướng với đường có độ trắng tối đa, trong khi 6 biểu hiện một đường trắng có độ màu cấp rất thấp
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Nguyên tắc đo

 
- Máy quang kế hình cầu quang điện để xác định tỷ lệ phản xạ xanh/đỏ của đường tinh thể
- Dựa trên việc đo tỷ lệ phản xạ R(495)/R(620) ở bước sóng 495 nm và 620 nm
- Dải đo từ 0.00 đến 6.00 (19.99 *) ICUMSA – Đơn Vị Phân Loại Màu (CTU)
- Khả năng hiệu chuẩn cho đầu dải và cuối dải
 
Đặc tính
 
- Phân loại màu chính xác các đường tinh thể trắng theo dải màu ICUMSA
- Không bị ảnh hưởng bới kích thước các hạt khác nhau
- Kết quả có tính tái lặp, không phụ thuộc vào người sử dụng
 
*) Dải phân loại màu được xác định bởi ICUMSA mở rộng từ  0 đến 6 CTU. Dải thiết bị có thể sử dụng phù hợp với Máy so màu phản xạ mở rộng tới 19.99 CTU cho phép đo mầu cũng được thực hiện với các loại đường màu nâu

 

Nguyên tắc đo: Máy quang phổ cầu quang điện để đo tỷ lệ phản xạ xanh / đỏ của đường trắng
Dải đo: 0 tới 19.99 CTU (đơn vị phân loại màu ICUMSA) trên 6 bằng phép ngoại suy
Độ chính xác: 0.01 CTU
Độ tái lặp: ± 0.04 CTU
Nguồn sáng: Đèn Tungsten-halogen, 6 V, 10 W, tuổi thọ trung bình 2000h
Bước sóng quang: 495 và 620 nm, dung sai 1%, độ rộng bước sóng 20 nm
Bộ tách sóng quang: 2 di-ot quang silicon
Giao diện: RS-232C cổng dữ liệu số
Kích thước và trọng lượng: 210 x 310 x 315 (W x D x H), 7 kg
Nguồn điện yêu cầu: Tự thích hợp với bất cứ điện áp nào thuộc dải 90-264 VAC, 47-63 Hz
Hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn hoặc bằng ceramic hoặc các đường chuẩn thuộc 0 và 6 CTU
Cốc mẫu: 45 mm ID, sâu 20 mm
Các tiêu chuẩn: ICUMSA, phù hợp phương pháp GS2-13 (2007)