Kính hiển vi FN1
Kính hiển vi chiếu thẳng lý tưởng cho nghiên cứu điện sinh lý học.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Kính hiển vi chiếu thẳng lý tưởng cho nghiên cứu điện sinh lý học.

Kính hiển vi FN1 của Nikon là kính hiển vi chiếu thẳng chuyên dụng được phát triển từ đòi hỏi khắt khe của việc nghiên cứu điện sinh lý học. Trước đây chưa từng có kính hiển vi điện sinh lý học cho phép đi sâu vào mẫu vật với sự rõ ràng và tương phản như vậy.  Đó là do FN1 có hệ quang học được thiết kế lại đồng bộ bao gồm vật kính nhúng nước đầu tiên trên thế giới với chiều sâu thuyết phục hiệu chỉnh quang sai. Hệ quang học mới cung cấp khoảng cách làm việc dài hơn, mặt nghiêng mỏng hơn, góc tiếp cận tốt hơn, hình ảnh loại bỏ quang sai từ vùng ánh sáng nhìn thấy.tới vùng hồng ngoại

Các ứng dụng: Điện sinh lý học, Sinh học thần kinh