Modun chân không Easy Vac
Modun chân không Easy Vac cho quá trình chưng cất tự động – lưu giữ các cài đặt quá trình và đạt được tốc độ chưng cất cao nhất
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật
  • Bằng việc liên kết với modun chân không EasyVac V-801, bơm V-700/ V-710 trở thành một hệ thống chưng cất các dung môi độc lập hoặc hỗn hợp dung môi phức tạp.
  • Easy Vac tự động tìm điểm bắt đầu cho quá trình chưng cất, và những điều chỉnh áp suất tối ưu đến tận khi quá trình chưng cất hoàn thành.
  • Quá trình chưng cất tự động thích hợp dựa trên việc xác định áp suất hơi với việc sử dụng bộ làm mát tối đa
  • Với EasyVac, bạn luôn chọn được chính xác bộ điều khiển cho quá trình bay hơi nhanh, tự động ngay cả khi thời gian là một vấn đề - lưu giữ các cài đặt quá trình và đạt được tốc độ chưng cất cao nhất