LS 45 Fluorescence Spectrometer
Sức mạnh và sự linh hoạt để phân tích định kỳ với giá cả phải chăng. Phổ kế huỳnh quang LS 45 của PerkinElmer cung cấp tính linh hoạt, độ tin cậy và dễ dàng sử dụng để phân tích thông thường với giá cả phải chăng. Thiết bị LS 45 đã được phát triển cùng với một loạt các phụ kiện và phần mềm để giải quyết một loạt các ứng dụng. Cho dù ứng dụng của bạn yêu cầu huỳnh quang, lân quang, phát quang hóa học hoặc phát quang sinh học, phổ kế huỳnh quang LS 45 sẵn sàng cho những thách thức.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Siêu hiệu suất với một mức giá hấp dẫn.

Tính vạn năng, độ tin cậy và dễ dàng sử dụng.

Đèn Pulsed Xenon giảm sự phơi sáng.

Khoang mẫu lớn và thuận tiện.

Phần mềm FL WinLab dễ dàng sử dụng.