Clarus 680 GC
PerkinElmer® Clarus® 680 Gas Chromatograph (GC) là hệ thống sắc ký khí hoàn toàn tự động với bộ điều khiển khí theo chương trình (PPC). Clarus 680 GC là hệ thống có tốc độ gia nhiệt và làm nguội lò cột nhanh nhất...
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

PerkinElmer® Clarus® 680 Gas Chromatograph (GC) là hệ thống sắc ký khí hoàn toàn tự động với bộ điều khiển khí theo chương trình (PPC). Clarus 680 GC là hệ thống có tốc độ gia nhiệt và làm nguội lò cột nhanh nhất. Tất cả các chức năng nhiệt độ và thời gian được điều khiển bằng bộ vi xử lý và hiển thị trên màn hình cảm ứng. Có thể lắp đặt hai cổng bơm mẫu và hoạt động đồng thời với chương trình điều khiển nhiệt độ độc lập. Có thể lựa chọn bộ điều khiển khí thường hoặc PPC cho cổng bơm mẫu. Hai detector có thể lắp đặt và hoạt động đồng thời với chức năng điều khiển nhiệt độ và khí độc lập

Lò cột

·       Nhiệt độ hoạt động: môi trường +4°C đến 450°C

·       Tốc độ gia nhiệt: 0.1 đến 140°C/phút với bước tăng 0.1°C

·       Thời gian làm nguội: 250°C xuống 50°C nhỏ hơn 2.0 phút

Bộ điều khiển khí

Cổng bơm mẫu và detector đều được đặt cùng với bộ điều khiển khí tự động PPC. 12 vùng điều khiển khí tự động, trong đó có 2 kênh khí mang (2 vùng mỗi kênh), 2 kênh cho detector (2 vùng mỗi kênh) và 4 kênh khí phụ trợ

Bộ điều khiển khí mang

·       Bộ điều khiển khí tự động tích hợp sẵn cho tất cả các cổng bơm

·       Hai vùng khí mang

Bộ điều khiển khí detector

·       PPC tích hợp sẵn cho tất các detector

·       Bốn vùng điều khiển khí cho detector

Bộ điều khiển khí phụ trợ

Bốn vùng điều khiển khí phụ trợ

Bộ bơm mẫu tự động

·       Điều khiển bằng bàn phím cứng trên thân thiết bị hoặc phần mền dữ liệu TotalChrom CDS

·       Số lượng mẫu: 108 mẫu, một vị trí mẫu ưu tiên

·       Kích cỡ lọ mẫu: loại 2 mL với nắp kẹp (0.25 mL với adapter), 2 mL với nắp vặn

·       Số lượng lọ rửa và thải: 4 lọ rửa và 4 lọ thải

·       Kích cỡ lọ rửa và thải: 4 mL

·       Kích cỡ kim bơm mẫu: 0.5μL, 5.0μL hoặc 50.0μL

Cổng bơm mẫu

·       Cổng bơm mẫu cho cột nhồi

·       Cổng bơm mẫu cho cột mao quản chia/không chia dòng

·       Cột bơm mẫu mao quản trực tiếp theo chương trình

·       Cổng bơm mẫu cột mao quản chia/không chia theo chương trình – PSS

PreVent

·         Hệ thống quản lý mẫu chỉ có ở thiết bị sắc ký khí của PerkinElmer

·         Tích hợp trên Clarus 680 với cổng bơm mẫu PSS hoặc cột mao quản chia/không chia và bộ điều khiển khí tự động

Van bơm mẫu khí

Có thể lựa chọn các kiểu van 4, 6, 8 và 10 cổng

Có nhiều lựa chọn với các hệ thống van và hệ thống phân tích tiêu chuẩn

Detector

·         Detector ion hóa ngọn lửa (FID)

·         Detector bắt giữ điện tử (ECD)

·         Detector dẫn nhiệt (TCD)

·         Detector phân tích hợp chất cơ nitơ phốt pho (NPD)

·         Detector ion quang hóa (PID)

·         Detector quang kế ngọn lửa (FPD)